Home / Het effect van dans volgens de literatuur

Het effect van dans volgens de literatuur

Literatuur: Dansen heeft veel invloed op de gezondheid

Ik kom regelmatig literatuur tegen welke aanwijzingen geeft of zelfs bewijst dat dansen veel invloed heeft op de gezondheid. Dat wil ik hierbij graag delen met onze volgers van DansMedicijn.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2022.908688/full

Dansoefeningen zijn een bijzonder effectief middel om de veroudering van het menselijk brein tegen te gaan, zo blijkt uit een studie uit 2017

Goed bewegen helpt om mentaal, fysiek en sociaal zo gezond mogelijk te worden en te blijven. Dit is algemeen bekend. Ook op oudere leeftijd is veel te winnen. Terwijl we vroeger dachten dat het oudere brein niet te verbeteren was en we dus cognitief achteruit moeten gaan, blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat het oudere brein nieuwe verbindingen kan maken. En dat de cognitieve vermogens ook op oudere leeftijd kunnen groeien.

Met DansMedicijn merken we dat ook. Dansen en muziek (maken) werken therapeutisch. En is goed in te zetten als tool voor een verbetering van ons functioneren. Het onderzoek uit 2017 bewijst de kracht van dans en muziek op ons brein (er zijn steeds meer artikelen hierover te vinden).

60-ers die regelmatig dansen versterken hun hippocampus. Dit hersengebied is mede verantwoordelijk voor het (lange termijn) geheugen, opslaan van nieuwe informatie, de ruimtelijke oriëntatie, het navigeren, het evenwicht en controle van gedrag dat van belang is om te overleven. In stressvolle situaties helpt deze hersenkern de stress mede te verminderen door de hoeveelheid cortisol in het bloed omlaag te brengen. Samen met de amygdala verwerkt de hippocampus emotionele gebeurtenissen. De hippocampus “brandt” als het ware de emotie en de gebeurtenissen in de hersenen. Gebeurtenis en de daarbij behorende emotie blijven beschikbaar voor de toekomst.

De hippocampus groeit dankzij danstraining

De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen in het onderzoek was 68 jaar. Gedurende 18 maanden volgden de deelnemers een wekelijkse danscursus of een fitness programma. Op het einde van de trainingsperiode bleek uit hersenscans dat de hippocampus het sterkst was gegroeid bij de deelnemers van de danstraining. Bij de fitnessers was geen of amper groei van de hippocampus te zien. De dansers bleken na 18 maanden veel beter te kunnen balanceren (staan op 1 been) dan de fitnessers. Aangezien het gevoel van evenwicht door de hippocampus wordt aangestuurd is het waarschijnlijk dat verbetering van balans bij de dansers een direct gevolg is van de groei van dit hersengebied.

Stimuleer je brein

Hoofdonderzoekster Kathrin Rehfeld denkt dat danstraining één van de meest effectieve manieren is om ouderdom tegen te gaan. De afwisseling in lichaamsbeweging stimuleert het brein. Dansoefeningen dagen lichaam en brein uit(je zou kunnen zeggen dat dansen een verrijking geeft aan lichaam en geest en zodoende een zeer positieve invloed heeft op het brein). zie Dancing can reverse the signs of aging in the | EurekAlert!

DansMedicijn combineert diverse bewezen behandel strategieën om chronische klachten te verminderen. Bij onze deelnemers met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en bij onze ouderen zien we ook dat de cognitieve mogelijkheden  verbeteren dankzij het dansen. Het is altijd mooi te lezen dat er bewijs is dat DansMedicijn zinvol is. Een mooie onderbouwing om DansMedicijn verder uit te bouwen.

Nieuwsgierig wat DansMedicijn voor je kan doen?